محل تبلیغات شما
مشکلات زندگی سالمندان امروزه تحولات شهرنشینی تغییرات بسیاری را در خانواده بوجود آورده است. و این تغییرات شهرنشینی در بیشتر کشورهای در حال توسعه سنت های حمایتی خانواده از افراد سالمند را در هم می ریزد. طی گزارشات بعمل آمده از تحقیق درمورد سالمندان کشور در زندگی شهرنشینی مشکلات و نیازهای آنها را این گونه بیان می شود: تنها زندگی کردن سالمند. بیماری های جسمی مشکل گذراندن اوقات فراغت نداشتن منبع درآمد مستقل و یا میزان درآمد پایین آشنایی نداشتن با فضای مدرن مشکل

نحوه رفتار با کودک درونگرا به چه صورت است؟

پیشگیری از برجسته و بزرگ شدن گوش در نوزادی

مشکلات زندگی سالمندان

زندگی ,شهرنشینی ,مشکلات ,سالمندان ,نداشتن ,درآمد ,را در ,مشکلات زندگی ,زندگی سالمندان ,شود تنها ,می شود ,مشکلات زندگی سالمندان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها